IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

Erőforrás tervezés

 

 

Erőforrás tervezés (GEIAK155-B)
2017/2018 2. félév

Nappali tagozat: Erőforrás tervezés (nappali tagozat)

Levelező tagozat: Erőforrás tervezés (levelező tagozat)

 

Erőforrás tervezés (GEIAK155-B)
2016/2017 2. félév
Nappali tagozat

 

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom: Eroforras_tervezes_tematika_2016-17_2f_KGy_v01.pdf

ZH eredmények:
ET_2016_17_2f/ZH_ET_2016-17_ertekelolap_KGy_v2_nevnelkul.pdf
ET_2016_17_2f/ZH_ET_2016-17_ertekelolap_KGy_v2_nevnelkul.xlsx

ZH számpéldák megoldása:
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ZH_szampeldak_megoldasa.pdf

Pót ZH eredmények:
ET_2016_17_2f/ZH_Pot_ET_2016-17_ertekelolap_KGy_v1_nevnelkul.xlsx

Aláírás és megajánlott jegy:
ET_2016_17_2f/ET_2016-17_alairas_v1_nevnelkul.xlsx

 

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre):

Az előadások tematikája (szorgalmi) naptári heti bontásban:

(1) 6. hét:

A tantárgy célja, tematikája és a teljesítés feltételei.

Bevezetés. Rendszertechnikai alapfogalmak: rendszer, állapot, folyamat, modell, optimalizálás, heurisztikus módszer.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_01-02_v02.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_01-02_v02.ppsx

 

(2) 7. hét:

Vállalati modellek, erőforrások, tervezés és ütemezés. A munka (job) és a művelet (operation) fogalma, kapcsolataik. Dekomponálási technikák. Aggregált tervezési módszer. A csúszó (gördülő) tervezési technika alkalmazása. Hierarchikus optimalizálás.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_01-02_v02.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_01-02_v02.ppsx

(3) 8. hét:

Ütemezéssel kapcsolatos alapfogalmak. Ütemezési feladatok osztályozása. Az erőforrás-környezet jellemzése. A munkákra vonatkozó végrehajtási jellemzők és korlátozások fontosabb típusai. Jellegzetes célfüggvények. Alkalmazási példák.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_03_v01.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_03_v01.ppsx

 

(4) 9. hét:

Egyetlen erőforrást tartalmazó ütemezési feladatok megoldása. Az SPT, WSPT, és EDD szabály alkalmazása. Moor-algoritmus. Lawler-módszer. 
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_04_v01.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_ea_04_v01.ppsx

 

(5) 10. hét:

Logisztikai esettanulmány elemzése: valós ipari feladat modellezése és megoldása (vendégelőadó prezentációja).

 

(6) 11. hét:

Oktatási szünet (márc. 15.-i ünnepség).

 

(7) 12. hét:

Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése. Az MSPT szabály és az LPT+List algoritmus alkalmazása. Időben változó erőforrás-korlátos feladatok modellezése.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_05_v01.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_05_v01.ppsx

 

(8) 13. hét:

 Dékáni szünet.

 

(9) 14. hét:

Többoperációs ütemezési feladatok modellezése diszjunktív gráffal: Flow Shop, Job Shop, Open Shop és General Shop problémák. A Cmax célfüggvény minimalizálása.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_06_v07_cl.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_06_v07_cl.ppsx

 

(10) 15. hét:

Projektütemezés. Projektek reprezentálása. Erőforrás-korlát nélküli és erőforrás-korlátos feladatok megoldása. Generálási módok és prioritási szabályok.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_07_v01.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_07_v01.ppsx

 

(11) 16. hét:

Integrált problémák megoldási módszerei. A szimuláció szerepe. Kereső algoritmusok alkalmazása. Példák: lokális keresési módszerek (szimulált hűtés és tabu keresés).
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_08_v02.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_08_v02.ppsx

Illusztratív példa tabu keresésre:
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_08_TS_ill_pelda.pdf

 

(12) 17. hét:

Zárthelyi dolgozat.

 

(13) 18. hét:

Többcélú optimalizálás kereső algoritmussal. Matematikai modell a megoldások relatív minősítésére. Illusztratív példák.
ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_09_v02.pdf

ET_2016_17_2f/ET_KGy_2016-17_2f_EA_09_v02.ppsx

 

(14) 19. hét:

E: Pót zárthelyi dolgozat, elővizsga.

 

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: Erőforrás tervezés. Oktatási segédletek: előadásvázlatok.

[2]  Kulcsár Gyula, Kulcsárné Forrai Mónika, Bikfalvi Péter: Ütemezési modellek és algoritmusok. MEMOOC online kurzus: http://www.memooc.hu:18010/

 

Ajánlott irodalom:

[3]  Peter Brucker: Scheduling Algorithms, 5th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

[4]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Service, 2nd ed., Springer Verlag New York, 2009.

[5]  Michael L. Pinedo: Scheduling Theory, Algorithms, and Systems, 3rd ed., Springer Verlag New York, 2008.

 

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2014.04.11.