Miskolci Egyetem

Gépészmérnöki kar

Doktori Iskola

Neptun

 

Webmail

Frissítve: 2004. nov. 30.

Történetünk

Oktatás

Munkatársak

Információk

Segédletek

Linkek

Képek

Kezdő lap

 
 

Prof. Dr. Tóth Tibor

Szakmai és tudományos önéletrajz

English

 

 

Név:  Dr. TÓTH TIBOR

Cím:  Miskolci Egyetem, H-3515. Miskolc-Egyetemváros

Szül.hely, idő: Budapest, 1942. október 27.

Családi állapota: nős, egy gyermek

 

Tanulmányok:

1961-66: A Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Gépészmérnöki Karának hallgatója

1966-ban: okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél, 36/1966).

 

Beosztások: A Gépipari Technológiai Intézet (GTI) Miskolci Kutatóhelyén kutatómérnök (1966-73), Forgácsolás Automatizálása Kutatási Főosztályán tudományos munkatárs (1973-77), majd  főmunkatárs (1977-79), a GTI Automatizálási Kutatási Főosztályán tudományos tanácsadó (1979-85), kutatócsoport vezető (1976-85); az NME Gépgyártástechnológiai Tanszékén másodállású egyetemi docens (1981-85), majd egészállású egyetemi docens (1985-89); a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének igazgatója (1989-), egyetemi tanár (1990-), az ME Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője (1995-).

 

Tudományos fokozatok:

Egyetemi doktor (dr.techn.; 1969; NME; okl.sz: 219; értekezés címe: Mérethiba analitikai vizsgálata esztergálásnál elektronikus számítógép felhasználásával), a műszaki tudomány kandidátusa (1979; okl.sz.: 7906; értekezés címe: A forgácsolási paraméterek számítógépes optimalizálása esztergálás esetére a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó hiba figyelembevételével), a műszaki tudomány doktora (1989; okl.sz.: 2602; értekezés címe: Automatizált műszaki tervezés a gépgyártástechnológiában).

 

Fő kutatási területek:

Diszkrét gyártási folyamatok számítógépes tervezése, optimálása; Számítógépes termeléstervezés és –irányítás; Számítógéppel integrált gyártás; Termelési információs rendszerek.

 

Ipari kutatások:

1969-1970:   A TURNMOD programrendszer kifejlesztése a LABOR MIM (Esztergom) részére (GIER számítógép).

1970-1973:   A TAUPROG-TE esztergálási programrendszer kifejlesztése a gépipar számára (GIER számítógép); alkalmazás a GANZ-MÁVAG-ban.

1974-1983:   A TAUPROG-T programrendszer kifejlesztése forgástest jellegű alkatrészek teljes technológiai folyamatának tervezéséhez (IBM 370/145, IBM 370/148 számítógép); ipari bevezetés: Csepel Autógyár, Dunai Vasmű. További alkalmazások: OBV Mélyfúróberendezések Gyára,  HAFE.

1982-1984:   A TAUPROG-T/MAS programrendszer kifejlesztése tengelyek másolóesztergálásának tervezéséhez (IBM 370/148 számítógép); ipari bevezetés: Csepel Autógyár.

1983-1984:   A mikroszámítógépes TAUPROG rendszercsalád kifejlesztése esztergálás, méretes számokkal végzett furatmegmunkálás, marás, köszörülés technológiai adatainak tervezéséhez és műszaki normaszámításhoz (VT 20/A mikrogép, VIDEOTON Rádiógyár részére).

 

Főbb külső megbizatások:

Tudományos bizottságok munkájában való részvétel:

1987-95: MTA-TMB: a Gépészeti, Kohászati Szakbizottság tagja

1991-95: Az MTA Műszaki Tud. Oszt. Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának tagja

1991-:     Az MTA Műszaki Tud. Oszt. Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának tagja

1991-:     A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Automatizálási és Számítástechnikai Munkabizottságának tagja

1994-:     A BME (BMGE) Gépészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori bizottságának tagja

1992-:     A „CIM Working Group within the International Society of Applied Intelligence” tagja

1995-2000: Az MTA Doktori Tanácsa Gépészeti, Kohászati Szakbizottság tagja

1996-99: Az MTA Marketing Bizottsága Logisztikai Albizottságának tagja

2001-03: A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Informatikai tudományok bizottságának tagja.

 

Részvétel tudományos minősítésben:

Az MTA-TMB keretében hivatalos bíráló 8, bírálóbizottsági tag 17, elnök 9 alkalommal.

PhD-fokozat elnyerését célzó eljárás keretében elnök 2, bírálóbizottsági tag 5, opponens 1 esetben.

 

Egyéb külső megbízások:

1985-90: Az OKKFT G/6 Oktatási Alprogram Műszaki Tanácsának titkára

1995-:     A Computers in Industry c. nemzetközi folyóirat külső opponense

1990-:    Szekcióelnök, nemzetközi programbizottsági tag nemzetközi konferenciákon (IMS, IPMS, CAMP, UMTIK, TMCE, C&IE, stb.).

 

Nyelvismeret: angol (előadóképes, középfokú állami nyelvvizsga sz.: AO49529/1990), orosz (kandidátusi nyelvvizsga), német. 

Egyetemi doktori címet szerzett irányításommal: 5 fő

Kandidátusi és Ph.D. fokozatot szerzett irányításommal: 3fő

Megjelent közlemények száma: 138.

 

Legfontosabb tudományos publikációk az elmúlt 5 évből:

  1. Erdélyi, F. and Tóth, T.: Control of Manufacturing Systems on the Base of a Multi-level Hierarchical Model. Proceedings of the 3rd CIRP Workshop on Design and Implementation of Intelligent Manufacturing Systems, The University of Tokyo, Japan, June 19-22, 1996., pp.227-234.
  2. Erdélyi, F. and Tóth, T.: A New Modelling Approach to Evaluation and Optimization of Flexible Manufacturing. Proceedings of the 7th International Machine Design and Production Conference, Sept. 11-13, 1996, METU, Ankara, Turkey, pp.1-13.
  3. T.Tóth and F. Erdélyi: The Role of Optimization and Robustness in Planning and Control of Discrete Manufacturing Processes. Proceedings of the 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems, Budapest, Hungary, June 10-13, 1997., Springer, pp.205-210.
  4. József Cselényi and Tibor Tóth: Some questions of logistics in the case of holonic production systems. Journal of Intelligent Manufacturing. (1998) 9, pp.113-118. 
  5. Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998., 252p.
  6. Tóth Tibor (alkotószerk.): Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999., 553p.
  7. Tóth Tibor, Kiss Dénes: Az elméleti megközelítés módszerei a termelésirányításban. In: Vállalati információs rendszerek Magyarországon, COMPUTERBOOKS, Budapest, 1999., pp.59-92.
  8. Tibor Tóth: New Principles and Methods in the Computerised Integration of Process Planning and Production Control. Publ. Univ. of Miskolc. Series C. Mechanical Engineering. Vol.49. (1999) pp.173-187.
  9. Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi and Farzad Rayegani: Intensity Type State Variables in the Integration of Planning and Controlling Manufacturing Processes. Computers & Industrial Engineering, Int. Journal, Vol. 37, No: 1-2, October 1999., Pergamon Press, pp. 89-92. 
  10. Tibor Tóth, Farzad Rayegani and Ferenc Erdélyi: Integration of Process Planning and Production Planning Acitivities in CIM Environment. TMCE 2000 (Tools and methods of competitive engineering), 3rd International Symposium, April 18-21, 2000. Delft, The Netherlands, Delft University Press, pp.717- 729.

 

Ismert hivatkozások száma: 284, ebből idegen nyelvű: 123, külföldi idegen nyelvű: 98.

Szakmai kitüntetések: „Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem” (Művelődési Miniszter, 1967); „Műszaki Irodalmi Díj” (GTE: 1969, 1974, 1991); Az MTA Kutatási Díja (1972, 1975); „Miniszteri Elismerő Oklevél” (Kohó- és Gépipari Miniszter, 1977); „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” (Művelődési Miniszter, 1995); „Signum Aureum Universitatis” (Miskolci Egyetem, 1995, 2002). 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj: 1997-2001.

 

 

 

Alkalmazott Informatikai Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros, Tel:06-46-565-134, Fax: 06-46-563-405