IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

A term. info. alapjai

 

 

A termelésinformatika alapjai (GEIAK150-B, GEIAK150B)
2018/2019 1. félév
Nappali tagozat

Levelező tagozat: A term. info. alapjai

Korábbi évek anyagai:

TIA 2017/2018 1. félév: TIA_2017_18_1f
TIA 2016/2017 1. félév: TIA_2016_17_1f
TIA 2015/2016 2. félév: TIA_2015_16_2f
TIA 2014/2015 2. félév: TIA_2014_15_2f
TIA 2013/2014 2. félév: TIA_2013_14_2f
TIA 2012/2013 2. félév: TIA_2012_13_2f
TIA 2011/2012 2. félév: TIA_2011_12_2f

 

Aktuális 2018/2019 1. félév

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom: TIA_2017_18_1f/TIA_tematika_2017-18_1f_KGy_v00.pdf

Tantárgyvizsga tételei (nappalis és levelezős): TIA_szobeli_vizsga_tetelsor_2016_17_1f_papirra.pdf

Zárthelyi dolgozat:
        2018.11.28. (szerda) 10:00-12:00, Informatikai épület fsz. 15.
        ZH eredmények:
        TIA_2018_19_1f/ZH_TIA_2018-19_ertekelolap_nevnelkul_KGy_v1.xlsx

Pót ZH:
        2018.12.05. (szerda) 10:00-12:00, Informatikai épület fsz. 15.
        Pót ZH eredmények:
        TIA_2018_19_1f/ZH_Pot_TIA_2018-19_ertekelolap_nevnelkul_KGy_v1.xlsx

Aláírás és megajánlott jegy:
        TIA_2018_19_1f/TIA_2018_19_1f_alairas_eredmenyek_nevnelkul_KGy_v01.xlsx

 

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok, és a gyakorlatokon megírt forráskódok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre):

1. Gy: Bevezetes, tematika.
        Termelésinformatikai szakirány fontossága, szerepe.
        Oktatási követelmények, szaktárgyak, projektfeladat, szakdolgozat, záróvizsga.
        A TIA tantárgy célja, tematikája.

1. és 3. E: Alapfogalmak:
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.ppsx

2. E: Oktatási szünet (Sportnap).

3. Gy: Egygépes ütemezési feladat modellezése. Az átlagos készletszint értelmezése. Az SPT szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása SPT szabály alkalmazásával:
        TIA_KGy_2018-19_1f_gy03.c

4. E: Vállalat, vállalati modellek:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.ppsx

4. Gy: Egygépes ütemezési feladat bővítése határidős munkákkal. A határidő (due date) és a késés (lateness) értelmezése. Az EDD szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása EDD szabály alkalmazásával:
        TIA_KGy_2018-19_1f_gy04.c

5. E és Gy: Elmaradt (a tananyag összevonva elérhető a 4. E és 6. Gy alkalmaknál).

6. E: A termelés főfolyamatának egyszerűsített elvi modellje:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.ppsx

6. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése MSPT szabály alkalmazásával:
    Modell és algoritmus:
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.ppsx
    Programozási feladat:
        TIA_KGy_2018-19_1f_gy06.c

7. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése (LPT+LIST algoritmus, EDD+LIST algoritmus):
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.ppsx
    Programozási feladat:
        TIA_2018_19_1f/TIA_KGy_2018-19_1f_gy07.c

7. és 8. E: A termelés tervezésének és irányításának elméleti háttere:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.ppsx

8. Gy: Egyutas előzésnélküli Flow Shop feladat modellezése. Megoldási koncepció bemutatása.
    Szimuláció megvalósításának lehetőségei.
    Programírás: az F|perm|Cmax feladat szimulációja:
        TIA_2018_19_1f/TIA_KGy_2018-19_1f_gy08.c

9. és 10. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
        Az erőforrás-környezet (alfa) kifejtése (táblára felírt tananyag). Javasolt további tananyag: [4].

9. Gy: F2|perm|Cmax feladat megoldása Johnson-algoritmussal (táblára felírt példákkal).
    Illusztratív példa: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_07_Johnson_alg_szampelda.xlsx
    Programozás:
            TIA_2018_19_1f/TIA_KGy_2018-19_1f_gy09.c

10. Gy: F3|perm|Cmax feladat megoldása kiterjesztett Johnson-algoritmussal (táblára felírt példákkal).
        F|perm|Cmax feladat heurisztikus megoldása Dannenbring-módszerrel (táblára felírt részek).
        Programozás:
        TIA_2018_19_1f/TIA_KGy_2018-19_1f_gy10.c

11. E és Gy: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
        A munkák végrehajtási jellemzőinek és korlátozásainak (beta mező) kifejtése. Javasolt tananyag: [4].
       Jellegzetes célfüggvények (gamma mező) kifejtése. Javasolt tananyag: [4]

12. E: ZH

12. Gy: Konzultáció.

13. E: PótZH.

13. Gy: Konzultáció.

14. E és Gy: F|perm|Cmax ütemezési feladat megoldása Palmer-módszerrel és CDS algoritmussal. Kereső algoritmus alkalmazása.

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: A termelésinformatika alapjai. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

[2]  Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

[3]  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

[4]  Peter Brucker: Scheduling Algorithms. Springer, 2007.

 

Ajánlott irodalom:

 [5]  Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

[6]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

[7]  Rodrigo da Rosa Righi (Ed.): Production Scheduling. InTech, 2011.
http://www.intechopen.com

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2014.04.11.