IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

A term. info. alapjai

 

 

A termelésinformatika alapjai (GEIAK150-B)
2019/2020 1. félév
Nappali tagozat

Levelező tagozat: A term. info. alapjai

Korábbi évek anyagai:

TIA 2018/2019 1. félév: TIA_2018_19_1f
TIA 2017/2018 1. félév: TIA_2017_18_1f
TIA 2016/2017 1. félév: TIA_2016_17_1f
TIA 2015/2016 2. félév: TIA_2015_16_2f
TIA 2014/2015 2. félév: TIA_2014_15_2f
TIA 2013/2014 2. félév: TIA_2013_14_2f
TIA 2012/2013 2. félév: TIA_2012_13_2f
TIA 2011/2012 2. félév: TIA_2011_12_2f

 

Aktuális 2019/2020 1. félév

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom:

Tantárgyvizsga tételei (nappalis és levelezős): TIA_szobeli_vizsga_tetelsor_2016_17_1f_papirra.pdf

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok, és a gyakorlatokon megírt forráskódok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre):

1. Gy: Bevezetes, tematika.
        Termelésinformatikai szakirány fontossága, szerepe.
        Oktatási követelmények, szaktárgyak, projektfeladat, szakdolgozat, záróvizsga.
        A TIA tantárgy célja, tematikája.

1. és 2. E: Alapfogalmak:
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.ppsx

2. Gy: Egygépes ütemezési feladat modellezése. Az átlagos készletszint értelmezése. Az SPT szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása SPT szabály alkalmazásával:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy02.c
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy03_SPT_kesz.c

3. E: Vállalat, vállalati modellek:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.ppsx

3. Gy: Egygépes ütemezési feladat bővítése határidős munkákkal. A határidő (due date) és a késés (lateness) értelmezése. Az EDD szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása EDD szabály alkalmazásával:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy03_EDD.c

4. E: A termelés főfolyamatának egyszerűsített elvi modellje:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.ppsx

4. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése MSPT szabály alkalmazásával:
    Modell és algoritmus:
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.ppsx
    Programozási feladat:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy04_MSPT.c

5. és 6. E: A termelés tervezésének és irányításának elméleti háttere:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.ppsx

5. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése (LPT+LIST algoritmus, EDD+LIST algoritmus):
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.ppsx
    Programozási feladat:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy05_EDD_LPT_LIST.c

6. Gy: Egyutas előzésnélküli Flow Shop feladat modellezése. Megoldási koncepció bemutatása.
   Szimuláció megvalósításának lehetőségei.
    Programírás: az F|perm|Cmax feladat szimulációja:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy06_FS_Simulation.c

7. E: Ütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
        Az erőforrás-környezet (alfa) kifejtése (táblára felírt tananyag). Javasolt további tananyag: [4].

7. Gy: A hallgatók hiánya miatt elmaradt.

8. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
        A munkák végrehajtási jellemzőinek és korlátozásainak (beta mező) kifejtése. Javasolt tananyag: [4].

8. Gy: F2|perm|Cmax feladat megoldása Johnson-algoritmussal (táblára felírt példákkal).
    Illusztratív példa: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_07_Johnson_alg_szampelda.xlsx
    Programozás:
            TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy08_F2_perm_Cmax.c

9. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
       Jellegzetes célfüggvények (gamma mező) kifejtése. Javasolt tananyag: [4]

9. Gy: F3|perm|Cmax feladat megoldása kiterjesztett Johnson-algoritmussal (táblára felírt példákkal).
        Programozás:
        TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy09_F3_perm_Cmax.c

10. E: Ütemezési feladatok megoldása:
        1|di|Usum megoldása: Moor-algoritmus.
        1|ri,di|Lmax megoldása: Indíthatók halmazából a kiválasztás EDD szerint.
        1|prec, di|Lmax megoldása: Lawler-algoritmus.
        P|prec|Lmax heurisztikus megoldása: a Lawler-algoritmus kombinálása a LIST algoritmussal.
        P|prec|Cmax projektütemezésre kitekintés (részletek majd a virt. váll. tárgyban).

10. Gy: F|perm|Cmax feladat heurisztikus megoldásai: Palmer-módszer és Dannenbring-módszer(táblára felírt algoritmusok).
C program: TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy10_Fm_Cmax.c

11. E: Ütemezési feladatok megoldása:
        1|prec|fmax Lawler-algoritmus általánosított alakban optimális megoldást ad.
        1||Sum(wiCi) WSPT szabály optimális megoldást ad.
        P||Sum(wiCi) megoldható WSPT + LIST kombinálásával (közelítő módszer).
        J2||Cmax Jackson-módszer optimális megoldást ad.
        O2||Cmax feladat optimális megoldäsa.

11. Gy: F|perm|Cmax feladat heurisztikus megoldása CDS-algoritmussal és szomszédsági kereső algoritmussal (táblára felírt algoritmusok).
C program: TIA_2019_20_1f/TIA_KGy_2019-20_1f_gy11_Fm_Cmax_Search.c

12. E: Zárthelyi dolgozat.

12. Gy: Konzultáció.

13. E: ZH feladatok megoldása.

13. Gy: ZH feladatok megoldása.

14. E: Pótzárthelyi dolgozat.

14. Gy: Elővizsga.

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: A termelésinformatika alapjai. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

[2]  Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

[3]  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

[4]  Peter Brucker: Scheduling Algorithms. Springer, 2007.

 

Ajánlott irodalom:

 [5]  Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

[6]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

[7]  Rodrigo da Rosa Righi (Ed.): Production Scheduling. InTech, 2011.
http://www.intechopen.com

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2019.11.19.