IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

A term. info. alapjai

 

 

A termelésinformatika alapjai (GEIAK150-B)
2016/2017 1. félév
Nappali tagozat

Levelező tagozat: A term. info. alapjai

Korábbi évek anyagai:

TIA 2015/2016 2. félév: TIA_2015_16_2f
TIA 2014/2015 2. félév: TIA_2014_15_2f
TIA 2013/2014 2. félév: TIA_2013_14_2f
TIA 2012/2013 2. félév: TIA_2012_13_2f
TIA 2011/2012 2. félév: TIA_2011_12_2f

Aktuális 2016/2017 1. félév

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom: TIA_2016_17_1f/TIA_tematika_2016-17_1f_KGy_v01.pdf

Tantárgyvizsga tételei (nappalis és levelezős): TIA_2016_17_1f/TIA_szobeli_vizsga_tetelsor_2016_17_1f_papirra.pdf

Zárthelyi dolgozat:
        2016.11.23. (szerda) 12:00-14:00, A1/11.
        ZH eredmények: TIA_2016_17_1f/ZH_TIA_2016-17_ertekelolap_KGy_v3_nevnelkul.xlsx

Pót ZH:
        2016.11.30. (szerda) 12:00-14:00, A1/11.
        PótZH eredmények: TIA_2016_17_1f/PotZH_TIA_2016-17_ertekelolap_KGy_nevnelkul.xlsx

Aláírás és megajánlott jegy: TIA_2016_17_1f/TIA_2016_17_1f_alairas_eredmenyek_KGy_v1_nevnelkul.xlsx

 

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok, és a gyakorlaton megírt forráskódok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre):

1. Gy: Bevezetes, tematika.
        Termelésinformatikai szakirány fontossága, szerepe.
        Oktatási követelmények, szaktárgyak, projektfeladat, szakdolgozat, záróvizsga.
        A TIA tantárgy célja, tematikája.

1.-2. E: Alapfogalmak:
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.pdf
        TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_01-02_v03.ppsx

2. Gy: Egygépes ütemezési feladat modellezése. Az átlagos készletszint értelmezése. Az SPT szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása SPT szabály alkalmazásával:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_02.c

3. Gy: Egygépes ütemezési feladat modellezése. A határidő (due date) és a késés (lateness) értelmezése. Az EDD szabály alkalmazása (táblára felírt részek).
    Programozási feladat: Az egygépes ütemezési probléma megoldása EDD szabály alkalmazásával és a szimuláció eredményének megjelenítése:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_03.c

3. E: Vállalat, vállalati modellek:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_03_v03.ppsx

4. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése (átlagos készletszint minimalizálása):
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04_MSPT_v00.ppsx
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_04.c

4. E: A termelés főfolyamatának egyszerűsített elvi modellje:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_04_v04.ppsx

5. Gy: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése (a bejefezési időpont minimalizálása, a legnagyobb késés minimalizálása):
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05_LPT+LIST_v00.ppsx
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_05.c

5.-6. E: A termelés tervezésének és irányításának elméleti háttere:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.pdf
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_ea_05_v04.ppsx

6. Gy: Egyutas előzésnélküli Flow Shop feladat modellezése. Megoldási koncepció bemutatása.
    Szimuláció megvalósításának lehetőségei.
    Programírás, az F|perm|Cmax feladat szimulációja:
    TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_06.c

7. Gy: F2|perm|Cmax feladat megoldása Johnson-algoritmussal (táblára felírt példákkal).
    Illusztratív példa: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_07_Johnson_alg_szampelda.xlsx
    Programozás: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_07.c

7. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
    Az erőforrás-környezet (alfa) kifejtése.

8. Gy: F3|perm|Cmax feladat megoldása a Johnson-algoritmus kiterjesztésével (táblára felírt példákkal).
    F|perm|Cmax feladat heurisztikus megoldása CDS-algoritmussal (táblára felírt anyagrész)
    Programozás: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_08.c

8. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
    Az erőforrás-környezet (alfa) kifejtésének folytatása.
    A munkák végrehajtási jellemzőinek és korlátozásainak (beta) kifejtése.

9. Gy: Oktatási szünet (október 31.)

9. E: Termelésütemezési feladatok osztályozása: alfa|beta|gamma.
    A beta mező kifejtésének folytatása.
    Jellegzetes célfüggvények (gamma) bemutatása.

10. Gy: F|perm|Cmax feladat heurisztikus megoldása a Palmer-módszerrel és a Dannenbring-módszerrel (táblára felírt anyagrészek).
    Programozás: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_10.c

10. E: Az előadás összevonva kerül megtartásra a 11. heti előadással.

11. Gy: F|perm|Cmax feladat megoldása lokális kereső algoritmussal (táblára felírt anyagrészek).
    Programozás: TIA_2016_17_1f/TIA_KGy_2016-17_1f_gy_11.c

11. E: Ütemezési modellek és algoritmusok:
        1||Sum(wiCi) WSPT szabály + bizonyítás.
        1||Sum(Ui) megoldása Moor-algoritmussal.
        1|prec|Lmax megoldása Lawler-algoritmussal.
        1|prec|hmax megoldása a Lawler-algoritmuss.
        J2||Cmax megoldása Jackson-módszerrel.
        O2||Cmax feladat megoldäsa.

12. Gy: ZH mintafeladatok megoldása.

12. E: ZH

13. Gy: Konzultáció.

13. E: PótZH.

14. Gy: Konzultáció.

14. E: Elővizsga.

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: A termelésinformatika alapjai. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

[2]  Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

[3]  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

[4]  Peter Brucker: Scheduling Algorithms. Springer, 2007.

 

Ajánlott irodalom:

 [5]  Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

[6]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

[7]  Rodrigo da Rosa Righi (Ed.): Production Scheduling. InTech, 2011.
http://www.intechopen.com

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2016.12.02.