IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]

 

 

Virtuális Vállalat
2016/2017 1. félév
Levelező tagozat

Nappali tagozat: Virt. Váll.

Aktuális 2016/17 1. félév:

 

Tantárgyi tematika és ütemterv, segédletek:

1.

E: Bevezetés. A tantárgy tematikájának és teljesítési feltételeinek ismertetése.
Matematikai modellek alkalmazása a termelés tervezésében és irányításában. (DTFSZTIR tárgy ZV tétele!)
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_11_v01.pdf

Gy: Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel
VirtVall_2013_14_1f/h03/VE_KGy_2013_gy_03_Magyar_modszer_v4.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h03/VE_KGy_2013_gy_03_hf_peldak_v2.xls
Magyar-módszer implementációja (Matlab) assignmentoptimal.m
Példák: matlab_peldak.zip
C nyelvű implementacio:
http://robotics.stanford.edu/~gerkey/tools/hungarian.html

E: Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozása. (DTFSZTIR tárgy ZV tétele!)
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_09-10_v2.pdf

Gy: Reaktív szabály alapú ütemezés. (DTFSZTIR tárgy ZV tétele!)
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_09-10_v2.pdf

 

2.

E: A virtuális vállalat elméleti háttere (globalizáció, paradigmaváltások). A virtuális vállalat fogalma, lényege. A virtuális vállalat mint bonyolult rendszer (célok, koordinált elemek). Virtuális vállalat: a hagyományos vállalati fogalom kiterjesztése.
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_Elmeleti_hatter_paradigmak_KGy_v04.pdf

Gy: Szállítási feladat modellezése és megoldása.
VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_gy_04_Szallitasi_feladat_v3.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_gy_04_szf_peldak_v1.xls

E:  A virtuális vállalat életciklus-modellje.
VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_ea_04a_VE_eletciklus_v9.ppsx
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_eletciklus_KGy_v10.pdf

  

3.

E: A virtuális vállalatok elméleti alapjai (holonikus rendszer, fraktál vállalat).
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_Holonikus_rsz_KGy_v04.pdf

Gy: Projektütemezési feladatok modellezése és megoldása.
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_Projekt_utemezes_KGy_v08_primo.pdf
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_Projekt_utemezes_KGy_v08.ppsx

Gy: Erőforrás-korlátos projektütemezés.
VirtVall_2015_16_1f/VE_RCPS_v01.pdf

 

4.

E: A virtuális vállalat termelésinformatikai nézőpontból: Kiterjesztett CIM. 
A virtuális vállalat logisztikai nézőpontból: Virtuális logisztikai szolgáltató vállalat, JIT beszállítás. E-piacterek. E-logisztika. Digitális vállalat.

 
VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_logisztikaja_KGy_v02.pdf

Gy: Kooperációs partnerek kiválasztásának modellezése.
VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_gy_06_Partner_kivalasztasi_feladat_v3.pdf

5.

E: A virtuális vállalat informatikai háttere (Számítógéphálózatok, Internet és szolgáltatásai, EDI stb. ismétlés). Virtuális vállalatok integrált informatikai infrastruktúrája. Követelmények. Szabványok és technológiák. Réteg-alapú és ágens-alapú keretrendszerek.
VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_ea_06a_szg_halozatok_v4.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_ea_06b_VE_keretrendszerek_v3.pdf

Gy: Mesterséges intelligencia módszerek és szimuláció kombinált alkalmazása optimalizálási feladatok megoldására virtuális vállalati környezetben. Esettanulmány: Járműipari alkatrészgyártás termelésprogramozása.

 

Kötelező irodalom:

Kulcsár Gyula: Virtuális vállalat. Előadásvázlatok, gyakorlati összefoglalók, elektronikus oktatási segédletek. 2013.

Kulcsár Gyula, Tóth Tibor: A vállalatközi logisztika információs rendszerei, Könyvfejezet. In: Bikfalvi Péter, Dudás László, Hornyák Olivér, Kulcsár Gyula, Nehéz Károly, Tóth Tibor, Logisztikai informatika, Elektronikus tankönyv, 2011. http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1212/flipbook1_1314688215/index_blue.html

Javasolt irodalom: Tóth T., Erdélyi F. TT_VE_EA_FULL.ZIP

 

Utolsó módosítás: 2014.04.11.