IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

Virt. Váll.

 

 

Virtuális Vállalat
2017/2018 1. félév
Nappali tagozat

Levelező tagozat: Virt. Váll.

 

Korábbi évek anyagai:
        Virt.Váll._2010_11_1f
        Virt.Váll._2011_12_1f
        Virt.Váll._2012_13_1f
        Virt.Váll._2013_14_1f
        Virt. Váll._2014_15_1f
        Virt. Váll._2015_16_1f
        Virt. Váll._2016_17_1f

 

Aktuális 2017/18 1. félév:

ZH eredmények:
    VirtVall_2017_18_1f/ZH_2017_ertekelolap_kgy_nevnelkul.xlsx
    VirtVall_2017_18_1f/ZH_2017_ertekelolap_kgy_nevnelkul.pdf

>
Tantárgyi tematika és ütemterv, segédletek:

(1) 36. hét:

E: Bevezetés. A tantárgy tematikájának és teljesítési feltételeinek ismertetése.

Gy: Termelésprogramozás a gyakorlatban.
Esettanulmány I: Lámpagyártó gépsorok ütemezése EFFS modell alkalmazásával.

VirtVall_2017_18_1f/EFFS_prezentacio_v6_rovid.pdf

 

(2) 37. hét:

E: Oktatási szünet (Egyetemi sportnap).

Gy: Esettanulmány I folytatása: Újraütemezési funkció megvalósítása EFFS ütemezési feladatok esetében.

VirtVall_2017_18_1f/EFFS Scheduler Demo (VE).zip

 

(3) 38. hét:

E: A virtuális vállalat elméleti háttere (globalizáció, paradigmaváltások). A virtuális vállalat fogalma, lényege. A virtuális vállalat mint bonyolult rendszer (célok, koordinált elemek). Virtuális vállalat: a hagyományos vállalati fogalom kiterjesztése.

VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_Elmeleti_hatter_paradigmak_KGy_v04.pdf

Gy: Az EFFS modell C++ nyelvű implementációjának áttekintése. A korábban tanult modellek és algoritmusok alkalmazásának bemutatása.

Az EFFS modellről és a bemutatott szoftverről további részletek olvashatók az alábbi weboldalon:
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/ertekezes.htm

 

(4) 39. hét:

E:  A virtuális vállalat életciklus-modellje.
A virtuális vállalatok elméleti alapjai (holonikus rendszer, fraktál vállalat).

VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_ea_04a_VE_eletciklus_v9.ppsx
VirtVall_2017_18_1f/VE_2017_18_1f_VE_eletciklus_KGy_v11.pdf

VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_Holonikus_rsz_KGy_v04.pdf
VirtVall_2017_18_1f/VE_2017_18_1f_VE_Holonikus_rsz_KGy_v05.pdf

Gy: Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel

VirtVall_2013_14_1f/h03/VE_KGy_2013_gy_03_Magyar_modszer_v4.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h03/VE_KGy_2013_gy_03_hf_peldak_v2.xls

Magyar-módszer implementációja (Matlab) assignmentoptimal.m
Példák: matlab_peldak.zip
C nyelvű implementacio: http://robotics.stanford.edu/~gerkey/tools/hungarian.html

 

(5) 40. hét:

E: A virtuális vállalat termelésinformatikai nézőpontból: Kiterjesztett CIM. 
A virtuális vállalat logisztikai nézőpontból: Virtuális logisztikai szolgáltató vállalat, JIT beszállítás. E-piacterek. E-logisztika. Digitális vállalat.

 VirtVall_2016_17_1f/VE_2016_17_1f_VE_logisztikaja_KGy_v02.pdf
VirtVall_2017_18_1f/VE_2017_18_1f_VE_logisztikaja_KGy_v03.pdf

Gy: Szállítási feladat modellezése és megoldása.

VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_gy_04_Szallitasi_feladat_v3.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h04/VE_KGy_2013_gy_04_szf_peldak_v1.xls

 

(6) 41. hét:

E: Mesterséges intelligencia módszerek és szimuláció kombinált alkalmazása optimalizálási feladatok megoldására virtuális vállalati környezetben.

Esettanulmány II: Járműipari alkatrészgyártás termelésprogramozása.

 1. rész: Alkatrészgyártási folyamatok ütemezési és készletgazdálkodási problémája.

. rész: Modellek és módszerek.

Gy: 3 rész: A MO2PS szoftver bemutatása.

VirtVall_2017_18_1f/VE_2017_18_1f_F_modell_v01.ppsx
VirtVall_2017_18_1f/VE_2017_18_1f_F_modell_v01.pdf

 

(7) 42. hét:

E: Kooperációs partnerek kiválasztásának modellezése.

VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_gy_06_Partner_kivalasztasi_feladat_v3.pdf

  Gy: Konzultáció ZH előtt.

 

(8) 43. hét:

E: Ünnepnap (Mindenszentek).

 Gy: ZH dolgozat.

(9) 44. hét:

E: Pót ZH dolgozat. Elővizsga.

Gy: Kiegészítő anyag:

A virtuális vállalat informatikai háttere. Virtuális vállalatok integrált informatikai infrastruktúrája. Követelmények. Szabványok és technológiák. Réteg-alapú és ágens-alapú keretrendszerek.

VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_ea_06a_szg_halozatok_v4.pdf
VirtVall_2013_14_1f/h06/VE_KGy_2013_ea_06b_VE_keretrendszerek_v3.pdf

 

Kötelező irodalom:

Kulcsár Gyula: Virtuális vállalat. Előadásvázlatok, gyakorlati összefoglalók, elektronikus oktatási segédletek. 2013.

Kulcsár Gyula, Tóth Tibor: A vállalatközi logisztika információs rendszerei, Könyvfejezet. In: Bikfalvi Péter, Dudás László, Hornyák Olivér, Kulcsár Gyula, Nehéz Károly, Tóth Tibor, Logisztikai informatika, Elektronikus tankönyv, 2011. http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1212/flipbook1_1314688215/index_blue.html

Javasolt irodalom: Tóth T., Erdélyi F. TT_VE_EA_FULL.ZIP

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2014.04.11.