IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

DTFSZTIR

 

 

Diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezése és irányítása 
2019/2020 2. félév

Korábbi évek anyagai:

DTFSZTIR 2018/2019 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2018_19_2f
DTFSZTIR 2017/2018 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2017_18_2f
DTFSZTIR 2016/2017 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2016_17_2f
DTFSZTIR 2015/2016 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2015_16_2f
DTFSZTIR 2014/2015 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2014_15_2f
DTFSZTIR 2013/2014 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2013_14_2f
DTFSZTIR 2012/2013 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2012_13_2f
DTFSZTIR 2011/2012 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2011_12_2f
DTFSZTIR 2010/2011 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2010_11_2f

 

A tantárgy oktatója:

Dr. Kulcsár Gyula, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Konzultációs időpontok:

A szorgalmi időszakban szerdánként 10:00-12:00 között.

Elérhetőségek:
    E-mail: iitkgy@uni-miskolc.hu

Mobiltelefon: +36 30 253 88 67

Skype: kulcsar_gyula

 

Aktuális 2019/2020 2. félév

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom:

Záróvizsga (ZV) szóbeli tételsor: DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_ZV_tetelsor_2016.pdf

Tantárgyvizsga szóbeli tételsor: DTFSZTIR_2016_17_2f/DTFSZTIR_tetelsor_2017.pdf

Beadandó feladat kiírása: DTFSZTIR_2019_20_2f/BSc_2019_20_2f_DTFSZTIR_feladat.pdf
A beadandó feladat beküldésének határideje: 2020. április 21.

Zárthelyi dolgozat (ZH) írása Redmenta rendszerben: 2020 május 05. 12:00-14:00 (13. szorgalmi hét).
Pót zárthelyi dolgozat (PZH) írása Redmenta rendszerben: 2020 május 12. 12:00-14:00 (14. szorgalmi hét).

 

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok és a gyakorlaton megírt forráskódok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre).

Az előadások (E) / gyakorlatok (Gy) tematikája (szorgalmi) naptári heti bontásban:

(1) 7. hét:

E: A tantárgy célja, tematikája és a teljesítés feltételei.

Komplex feladat, szakdolgozat témaválasztás.

Bevezetés. A termelési paradigma fogalma. Paradigma váltások. A CIM történeti háttere: a CIM fogalomköréhez vezető integrációs főirányok. A CIM fogalma és értelmezése.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_01-02_v4.pdf

Gy: Ütemezési feladatok áttekintése („A termelésinformatika alapja” c. tárgy gyakorlatain megírt programok áttekintése).
A term. info. alapjai

 

(2) 8. hét:

E: A CIM legfontosabb funkcionális alrendszerei. A CIM négy generációja. A CIM®CIM-E®CIM-EM®CIM-EMB fogalomköri bővülés. Architekturális, funkcionális és időbeli integráció. CIM tevékenységmodellek.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_01-02_v4.pdf

Gy: C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladatok gépátállítási (set-up) időkkel és anyagmozgatási időkkel kibővített változatának modellezése és megoldása kereső algoritmus alkalmazásával.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_gy02_SetT_TransT.c

 

(3) 9. hét:

E: A számítógéppel segített folyamattervezés (CAPP). A technológiai tervezés alapvető módszerei: típus- és csoporttechnológiai tervekre alapozott módszer; többfázisú, iteratív módszer. CAPP modellek. A tervezés és a tudásreprezentáció módszerei.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_05-06_v05.pdf


GY:C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladat megoldása korlátozottan rendelkezésre álló gépek figyelembe vételével.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_gy03_Calm.c

(4) 10. hét:

E: Diszkrét technológiai folyamatok tervezésének szintjei. Hierarchikus optimalizálás. Gyártórendszerek egyszerűsített irányítási modellje. Integrált folyamattervezés és –irányítás (CAPP/PPS/CAPC). Robusztus technológia tervek hierarchiája. A műveleti intenzitás mint integrációs tényező.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_05-06_v05.pdf

Gy: C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladat megoldása korlátozottan rendelkezésre álló gépek figyelembe vételével és a munkák (job-ok) megszakításával.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_gy04_Calm_with_cut.c

(5) 11. hét:

E: Többcélú optimalizálás. Matematikai modell a megengedett megoldások egymáshoz viszonyított relatív minőségének számszerűsítésérre.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_03_v03.pdf

Gy: A relatív minősítés módszerének implementálása. A relatív minősítés módszerének alkalmazása kereső algoritmus továbbfejlesztésére. C program írása:
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_gy05_Multi_Obj_Opt.c

(6) 12. hét:

E és Gy: Oktatási szünet.

 

(7) 13. hét:

E és Gy: A termeléstervezés és –irányítás elméleti háttere. A termelési háromszög modell jelentősége. A legfontosabb termelési egyenletek értelmezése. 
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_ea_07_PPS_v04_idozitett.pdf

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

 

(8) 14. hét:

E: A rugalmas gyártórendszerek (FMS), mint a megvalósított CIM-rendszerek fő komponensei. Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozása, követelmények, megoldási lehetőségek. Off-line és on-line irányítási környezetű FMS-ek termelésprogramozása.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_ea_08_v05_FMS_I.pdf

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

Gy: FMS rendszer szimulációs algoritmusa.

 

(9) 15. hét:

E: Reaktív ütemezés. Ütemezési modellek alapfogalmai (determinisztikus, sztochasztikus, prediktív, reaktív). Ütemezési szabályok jellemzői (statikus, dinamikus, lokális, globális). Egyszerű ütemezési szabályok (pl. SPT FRO, LPT, LRO, FCFS, FIFO, ERD, EDD, SSS, SDS, CR). A kitűzött ütemezési célok és az alkalmazott szabályok kapcsolata.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_ea_09_v06_FMS_II.pdf

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

Gy: FMS rendszer irányítási algoritmusai.

 

(10) 16. hét:

E és Gy: Esettanulmány: Lámpagyártó gépsorok ütemezése. Elméleti háttér. Kiterjesztett ütemezési modell alkalmazása.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_ea_10_EFFS_Sch_v02.pdf

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

(11) 17. hét:

E és Gy: EFFS termelésprogramozó szoftver bemutatása. Ütemterv és termelési finomprogram reprezentációja. Az ütemező motor működése.
DTFSZTIR_2019_20_2f/EFFS Scheduler Demo (DTFSZTIR).zip

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

(12) 18. hét:

E: Esettanulmány: Újraütemezési feladatok megoldásának elméleti háttere. Bizonytalanságok és váratlan események kezelése. EFFS termelésprogramozó szoftver újraütemezési funkcióinak bemutatása.
DTFSZTIR_2019_20_2f/DTFSZTIR_KGy_2019-20_2f_ea_12_EFFS_ReSch_Demo_v02.pdf
DTFSZTIR_2019_20_2f/EFFS Scheduler Demo (DTFSZTIR).zip

Az előadás videofelvétele elérhető a Neptunban elküldött linken.

Gy: Egyéni feladatok bemutatása.

(13) 19. hét:

Zárthelyi dolgozat Redmenta rendszerben.

E: Matematikai modellek a termelés tervezésében és irányításában. Vertikális és horizontális dekompozíció. A lineáris programozás és a diszkrét programozás (hátizsák-feladat, utazóügynök-feladat, hozzárendelési feladat) jellegzetes alkalmazásai a termelés tervezésében és irányításában.
DTFSZTIR_2017_18_2f/DTFSZTIR_KGy_2017-18_2f_ea_10_v03.pdf

Gy: Egyéni feladatok bemutatása. 

(14) 20. hét:

E: Pót Zárthelyi dolgozat Redmenta rendszerben.

Gy: Egyéni feladatok bemutatása (pótlás). 

 

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: Diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezése és irányítása. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
(Ezen az oldalon elérhető elektronikus tananyagok).

[2]  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

[3]  Bikfalvi Péter, Bíró Zoltán, Kulcsár Gyula, Lates Viktor, Harangozó Zsolt: Termeléstervezési szimuláció. Elektronikus tankönyv, 2011.
http://miskolc.infotec.hu/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=1255

[4]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

 

Ajánlott irodalom:

[5]  Kulcsár Gyula: Optimalizálási feladatok a termelés tervezésében és irányításában. Elektronikus oktatási segédlet.
oktatasi_segedlet/KulcsarGy_okt_segedlet_TAMOP421_v06.pdf

oktatasi_segedlet/KulcsarGy_okt_segedlet_TAMOP421_v06.ppsx

[6]  Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

[7]  José A. Hernández, Jim Keogh, Franklin F. Martinez: SAP R/3 kézikönyv. Panem Könyvkiadó Kft, 2007.

[8]  Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. (2. kiadás új rendszerekkel), ComputerBooks, 2009.

[9]  Heiko Meyer, Franz Fuchs, Klaus Thiel: Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment. McGraw-Hill Professional, 2009.

[10]  Ronald G. Askin, Charles R. Standridge: Modeling and Analysis of Manufacturing Systems. Wiley, 1993.

További jegyzetek:

CIM_2007.pps

SZGTIR.pdf

TIR.pdf

 

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2020.03.20.