IAK IAL GÉIK ME NEPTUN ME WEBMAIL IAK WEBMAIL GOOGLE

[Cégembléma]Honlap Fel Tartalomjegyzék

DTFSZTIR

 

 

Diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezése és irányítása 
2016/2017 2. félév

Korábbi évek anyagai:

DTFSZTIR 2015/2016 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2015_16_2f
DTFSZTIR 2014/2015 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2014_15_2f
DTFSZTIR 2013/2014 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2013_14_2f
DTFSZTIR 2012/2013 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2012_13_2f
DTFSZTIR 2011/2012 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2011_12_2f
DTFSZTIR 2010/2011 2. féléves tematika és záróvizsga (ZV) tételek: DTFSZTIR_2010_11_2f

 

Aktuális 2016/2017 2. félév

Tematika, ütemterv, követelmények, irodalom: DTFSZTIR_tematika_2016-17_2f_KGy_v01.pdf

Záróvizsga (ZV) szóbeli tételsor: DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_ZV_tetelsor_2016.pdf

Tantárgyvizsga szóbeli tételsor: DTFSZTIR_2016_17_2f/DTFSZTIR_tetelsor_2017.pdf

Beadandó feladat kiírása: DTFSZTIR_2016_17_2f/BSc_2016_17_2f_DTFSZTIR_feladat.pdf

ZH eredmények:
DTFSZTIR_2016_17_2f/ZH_DTFSZTIR_2017_ertekelolap_nevnelkul_v02.xlsx

Pót ZH eredmények:
DTFSZTIR_2016_17_2f/ZH_Pot_DTFSZTIR_2017_ertekelolap_v1_nevnelkul.xlsx

Aláírás és megajánlott jegy:
DTFSZTIR_2016_17_2f/DTFSZTIR_2017_alairas_v1_nevnelkul.xlsx

 

Segédletek (a bemutatott előadásvázlatok, és a gyakorlaton megírt forráskódok heti rendszerességgel kerülnek feltöltésre):

(1) 6. hét:

E: A tantárgy célja, tematikája és a teljesítés feltételei. Projektfeladat, szakdolgozat témaválasztás.

Bevezetés. A termelési paradigma fogalma. Paradigma váltások. A CIM történeti háttere: a CIM fogalomköréhez vezető integrációs főirányok. A CIM fogalma és értelmezése.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_01-02_v2.pdf

Gy: Ütemezési feladatok áttekintése („A termelésinformatika alapja” c. tárgy gyakorlatain megírt programok áttekintése).
 A term. info. alapjai

 

(2) 7. hét:

E: A CIM legfontosabb funkcionális alrendszerei. A CIM négy generációja. A CIM®CIM-E®CIM-EM®CIM-EMB fogalomköri bővülés. Architekturális, funkcionális és időbeli integráció. CIM tevékenységmodellek.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_01-02_v2.pdf

Gy: C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladatok gépátállítási (set-up) időkkel és anyagmozgatási időkkel kibővített változatának modellezése és megoldása kereső algoritmus alkalmazásával.
A továbbfejlesztés kiindulási alapja:
TIA_2014_15_2f/TIA_2015_gy11_h14.c
Bővített program:
DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_2016_gy03_setT_transT_ok.c
 

(3) 8. hét:

E: A számítógéppel segített folyamattervezés (CAPP). A technológiai tervezés alapvető módszerei: típus- és csoporttechnológiai tervekre alapozott módszer; többfázisú, iteratív módszer. CAPP modellek. A tervezés és a tudásreprezentáció módszerei.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_03-04_v3.pdf

Gy: C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladat megoldása korlátozottan rendelkezésre álló gépek figyelembe vételével.
DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_2016_gy04_Calm_OK.c

 

(4) 9. hét:

E: Diszkrét technológiai folyamatok tervezésének szintjei. Hierarchikus optimalizálás. Gyártórendszerek egyszerűsített irányítási modellje. Integrált folyamattervezés és –irányítás (CAPP/PPS/CAPC). Robusztus technológia tervek hierarchiája. A műveleti intenzitás mint integrációs tényező.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_03-04_v3.pdf

 

Gy: C program írása: egyutas, többoperációs Flow Shop ütemezési feladat megoldása korlátozottan rendelkezésre álló gépek figyelembe vételével és a munkák (job-ok) megszakításával.
DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_2016_gy05_Calm_OK_cut.c

 

(5) 10. hét:

E: Az SAP Labs Hungary prezentációja (1. rész).

Gy: Az SAP Labs Hungary prezentációja (2. rész).

 

(6) 11. hét:

Oktatási szünet (Március 15).

 

(7) 12. hét:

E: Az SAP Labs Hungary prezentációja (3. rész).

Gy: Az SAP Labs Hungary prezentációja (4. rész).
SAP_eloadasvazlatok

 

(8) 13. hét:

Dékáni szünet.

 

(9) 14. hét:

Állásbörze.

 

(10) 15. hét:

E: A termeléstervezés és –irányítás elméleti háttere. A termelési háromszög modell jelentősége. A legfontosabb termelési egyenletek értelmezése.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_05_v1.pdf

Gy: Soft-computing módszerek szerepe a termelés tervezésében és irányításában. Keresési technikák és szimuláció kombinálása. Többcélú optimalizálás. Matematikai modell a megengedett megoldások egymáshoz viszonyított relatív minőségének számszerűsítésérre. A relatív minősítés módszerének implementálása: C program írása.
DTFSZTIR_2016_17_2f/DTFSZTIR_KGy_2016-17_2f_EA_09_v02.pdf
DTFSZTIR_2015_16_2f/DTFSZTIR_2016_gy07_Multi_obj_opt.c
DTFSZTIR_2014_15_2f/Multi_obj_excel_pelda.xlsx

 

(11) 16. hét:

E: A rugalmas gyártórendszerek (FMS), mint a megvalósított CIM-rendszerek fő komponensei. Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozása, követelmények, megoldási lehetőségek. Off-line és on-line irányítási környezetű FMS-ek termelésprogramozása.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_09-10_v2.pdf

Gy: Reaktív ütemezés. Ütemezési modellek alapfogalmai (determinisztikus, sztochasztikus, prediktív, reaktív). Ütemezési szabályok jellemzői (statikus, dinamikus, lokális, globális). Egyszerű ütemezési szabályok (pl. SPT FRO, LPT, LRO, FCFS, FIFO, ERD, EDD, SSS, SDS, CR). A kitűzött ütemezési célok és az alkalmazott szabályok kapcsolata.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_09-10_v2.pdf

 

(12) 17. hét:

E: Matematikai modellek a termelés tervezésében és irányításában. Vertikális és horizontális dekompozíció. A lineáris programozás és a diszkrét programozás (hátizsák-feladat, utazóügynök-feladat, hozzárendelési feladat) jellegzetes alkalmazásai a termelés tervezésében és irányításában.
DTFSZTIR_2013_14_2f/DTFSZTIR_KGy_2014_ea_11_v01.pdf

Gy: Egyéni feladatok bemutatása.

 

(13) 18. hét:

E: Zárthelyi dolgozat.

Gy: Egyéni feladatok bemutatása.

 

(14) 19. hét:

E: Pótzárthelyi dolgozat, elővizsga.

Gy: Egyéni feladatok bemutatása.

 

 

 

Kötelező irodalom:

[1]  Kulcsár Gyula: Diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezése és irányítása. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

[2]  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

[3]  Bikfalvi Péter, Bíró Zoltán, Kulcsár Gyula, Lates Viktor, Harangozó Zsolt: Termeléstervezési szimuláció. Elektronikus tankönyv, 2011.
http://miskolc.infotec.hu/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=1255

[4]  Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

 

Ajánlott irodalom:

[5]  Kulcsár Gyula: Optimalizálási feladatok a termelés tervezésében és irányításában. Elektronikus oktatási segédlet.
oktatasi_segedlet/KulcsarGy_okt_segedlet_TAMOP421_v06.pdf

oktatasi_segedlet/KulcsarGy_okt_segedlet_TAMOP421_v06.ppsx

[6]  Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

[7]  José A. Hernández, Jim Keogh, Franklin F. Martinez: SAP R/3 kézikönyv. Panem Könyvkiadó Kft, 2007.

[8]  Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. (2. kiadás új rendszerekkel), ComputerBooks, 2009.

[9]  Heiko Meyer, Franz Fuchs, Klaus Thiel: Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment. McGraw-Hill Professional, 2009.

[10]  Ronald G. Askin, Charles R. Standridge: Modeling and Analysis of Manufacturing Systems. Wiley, 1993.

További jegyzetek:

CIM_2007.pps

SZGTIR.pdf

TIR.pdf

 

 

Honlap ] Fel ]

Utolsó módosítás: 2017.04.20.